Projekt GERPProjekt GERP

Ratujmy bruśnieńskie krzyże przydrożneRatujmy bruśnieńskie krzyże przydrożne

Ratujmy południoworoztoczańskie krzyże przydrożne - miniaturka logo projektuProjekt "Ratujmy bruśnieńskie krzyże przydrożne" jest naturalną konsekwencją jednego z pierwszych pomysłów GERP - "Południoworoztoczańskie krzyże" - realizowanego od początku istnienia grupy. Miał on i ma na celu zlokalizowanie wszystkich bruśnieńskich krzyży wśród południoworoztoczańskich lasów, zarośli i pól.

 

Dotychczasowe inwentaryzacje zostały zgrupowane w bazie danych i są dostępne tutaj "Bruśnieńskie krzyże przydrożne".

Prace przy ratowaniu od zniszczenia tych oryginalnych pamiątek stanowiących lokalne dziedzictwo kultur i religii prowadzimy wspólnie z panem Leonem Ważnym z Horyńca-Zdroju. Już w 2007 roku przecierał on ścieżki w ratowaniu bruśnieńskiej kamieniarki, przywracając "do życia" kilka figur i krzyży w okolicach Baszni. Dzięki panu Leonowi mamy zawsze zabezpieczony zestaw niezbędnych narzędzi do pracy. Wspiera on nas swoim doświadczeniem, znakomitym poczuciem humoru, a jego pracowitość jest zaraźliwa i motywująca. Serdecznie dziękujemy Karolowi (syn p. Leona), p. Jankowi z Horyńca-Zdroju, p. Pawłowi Klimkiewiczowi, p. Staszkowi i Marianowi Ślimakom z Horyńca-Zdroju, Dawidowi z Jastrzębia, którzy wspierają nas w pracach "fizycznie", policji z Horyńca za udzieloną pomoc przy ustawieniu krzyża w Dziewięcierzu, p.Robertowi Stankiewiczowi - szefowi Nadleśnictwa Narol oraz pozostałym pracownikom Lasów Państwowych za życzliwość i wszystkim sympatykom za wsparcie duchowe :)

Szczególne podziękowania: dla Grzegorza Wajsa, rzeźbiarza z Narola Wsi - bez jego pracy część odnowień w ogóle nie została by zrealizowana oraz wspierającej nasze prace Grupy Turystycznej Roztocze .

Jak wspomóc prace?

Informujemy, że od dnia 16 września 2014 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej posiada pomocniczy rachunek bankowy przeznaczony na darowizny na rewitalizację bruśnieńskich krzyży, w tym krzyży przydrożnych ratowanych we współpracy z Grupą Eksploratorów Roztocza Południowego (członkowie GERP są również członkami SPZH).
Osoby chcące wspomóc ratowanie bruśnieńskiej kamieniarki zachęcamy do wpłat na poniższy rachunek, z góry dziękując za każdą darowiznę.
Rachunek prowadzony jest przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oddział w Horyńcu-Zdroju.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej
ul. Sobieskiego 4
37-620 Horyniec-Zdrój
Nr rachunku:
PL 08 9101 1039 2002 2500 1469 0006
SWIFT/BIC CODE:
POLUPLPR
Informacja źródłowa:
http://www.spzh.horyniec.net

Zobacz dotychczasowe prace naszej grupy:Zobacz dotychczasowe prace naszej grupy:

  Podemszczyzna Podemszczyzna - ustawienie
  Przy Pasiece Przy Pasiece - powrót
  Przy Pasiece Przy Pasiece
  Jak wspomóc prace rewitalizacyjne
  Krzyż koło Werchraty Krzyż pod Werchratą
  Krzyż w Rudce Krzyż w Rudce
  Pod kamieniołomem w N.Bruśnie Pod kamieniołomem w N.Bruśnie
  Przy Dworku Liptaya Przy Dworku Liptaya
  Basznia Dolna Basznia Dolna
  Rysiek Leon Laguna & krzyż Polanaka Horyniecka "Amigo"
  Dziewięcierz Słotwina Dziewięcierz Słotwina
  Majowe prace porządkowe
  Basznia Górna Basznia Górna
  Basznia Górna Basznia Górna
  Horyniec-Zdrój
  Niedźwiedzie Niedźwiedzie
  Kuczery Kuczery
  Bieleckie
  Basznia Górna
  Nowiny Horynieckie
  Nowiny Horynieckie
  Kuczery
  Świdnica
  Dziewięcierz
  Polanka Horyniecka
  Chmiele