Uratowany krzyżUratowany krzyż

KrzyżKrzyżprzyprzyPasiecePasieceuratowanyuratowanypo razpo razdrugi!drugi!

Krzyż spod Pasieki wrócił na swoje miejsce

Przed i po pracach GERP

REMONT:

Wróć