Wpis w GerpownikuWpis w Gerpowniku

KrzyżKrzyżprzyprzyPasiecePasiecezniszczony...zniszczony...

01.03.
2015

Dzisiejszej nocy został doszczętnie zniszczony krzyż, który jesienią ubiegłego roku po żmudnym klejeniu z odszukanych z niemałym trudem szczątków postawiliśmy przy Pasiece - w miejscu, w którym przed laty ustawili go jego fundatorzy. Nie komentujemy motywów jakimi kierowali się sprawcy (jedna osoba tego nie zdołałaby zrobić chyba, że przyniosła ciężkie narzędzia) lecz wiemy, że ostatnio w Horyńcu i okolicach dochodzi do coraz częstszych aktów wandalizmu. Dzisiejsza dewastacja krzyża wskazuje, że włamania do sklepów dostarczają to już coraz mniejszych zastrzyków adrenaliny. Do czego więc musi jeszcze dojść aby sprawcy zostali skutecznie uziemieni przez instytucje odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo?

Tak wyglądały prace przy krzyżu przed ponownym ustawieniem: Pasieka

Naprawimy go lecz zastanowimy się nad jego nową lokalizacją ponieważ w tym miejscu widok krzyża jest dla niektórych nie do zniesienia.

GERP, Leon Ważny, Grzegorz Wajs

Wróć